Menu Zamknij

Zmiany w programie Polska Bezgotówkowa

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Rada Fundacji przyjęła nowe przepisy dotyczące funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa.

Terminale płatnicze nadal będą podlegać bezpośredniemu dofinansowaniu, jednakże warunki jego otrzymania zostają zmienione. 

Po pierwsze, od czwartku, tj. 03.02.2022 r. PayTel – z uwagi na decyzję Rady Fundacji – nie będzie oferował nowym klientom dofinansowania na drugi i kolejne terminale subsydiowane z Programu Polska Bezgotówkowa. Jeśli klient zawnioskuje o więcej niż jeden terminal, wówczas wszystkie poza tym jednym, muszą być oferowane na zasadach komercyjnych, których koszt będzie ponosił klient. Wszystkie poprawnie podpisane i dostarczone do dnia jutrzejszego, tj. 02.02.2022 r. umowy PWOB, uwzględniające więcej niż 1 terminal zostaną przeprocesowane na obowiązujących dotychczas warunkach. Tego samego rodzaju umowy otrzymane od 03.02.2022 r. zostaną zwrócone w celu uzgodnienia z klientem i poprawienia zgodnie z nowymi zasadami.

Po drugie, z dniem 01.03.2022 r. zasady dofinansowania pierwszego terminala z Programu Polska Bezgotówkowa również ulegają zmianie. Okres dofinansowania z Programu akceptantów ulega skróceniu – obejmie 5 miesięcy korzystania z terminala płatniczego i transakcje do wartości 42 000 zł brutto per terminal. W kolejnych miesiącach obowiązywania umowy koszty korzystania z terminala płatniczego będą ponoszone przez klienta, zgodnie z podpisaną umową. Zawarte po 28.02.2022 umowy będą musiały spełniać powyższe wymogi. 

Po trzecie, dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu osób oraz dla sektora publicznego utrzymane zostają dotychczasowe warunki dotyczące liczby terminali oferowanych w Programie. Niezmiennie warunkiem dofinansowania jest także podpisanie umowy na okres minimum 12 miesięcy. 

W imieniu PayTel chcielibyśmy zaznaczyć, że zdajemy sobie sprawę, że powyższe zmiany mogą spowodować utrudnienia w prowadzeniu przez Państwa działalności oraz w kontaktach z klientami. Niestety, powyższe zmiany wynikają wyłącznie z decyzji Rady Fundacji, która została podjęta i zakomunikowana w bardzo krótkim czasie.