Menu Zamknij

Kasy OnLine

Kasy ONLINE są już dostępne w naszej ofercie.


Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: 

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:   

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;   

2) do dnia 30 czerwca 2020 r.  do:   

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;   

3) do dnia 31 grudnia 2020 r.   do świadczenia usług:  

a) fryzjerskich, 

b) kosmetycznych i kosmetologicznych, 

c) budowlanych, 

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

e) prawniczych, 

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.    

Planowany termin zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową to 30 czerwca 2019 roku.