Menu Zamknij

Kasy OnLine

Kasy ONLINE są już dostępne w naszej ofercie.


podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: 

do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:   

– świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 
– sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

do dnia 31 grudnia 2020 r.   do:   

– świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

do dnia    30 czerwca 2021 r.  do świadczenia usług:  

– fryzjerskich, 
– kosmetycznych i kosmetologicznych, 
– budowlanych, 
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 
– prawniczych, 
– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Planowany termin zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową to 30 czerwca 2019 roku.