03-301 Warszawa,

ul.Jagiellońska 78 pok.3.8 IIp.

Dane kontaktowe

PROCASH S.C.

03-301 Warszawa,
ul.Jagiellońska 78 pok.3.8 IIp.

tel. / fax: 22 619 92 25

m:662034212

m:604616969

m:662086706

e-mail:kontakt@procash.com.pl

NIP 762-196-41-52
REGON 141717993

Konto bankowe:

11 1140 2004 0000 3302 5991 6853

Zapraszamy od poniedziaku do piątku w godzinach9.30-17.00