Menu Zamknij

Program WMS System Zarządzania Magazynem

System WMS to nowoczesne rozwiązanie wspierające obsługę procesów logistycznych przeznaczone dla magazynów oraz centrów logistycznych. Dzięki przemyślanemu podziałowi na warianty o różnym stopniu zaawansowania obsługiwanych procesów logistycznych system WMS może być zastosowany w magazynach o dowolnej wielkości i dowolnym stopniu skomplikowania procesów wewnętrznych.

Dzięki prostemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika system WMS jest intuicyjny w obsłudze, co pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze wydawane w przypadku innych systemów na zaawansowane szkolenia użytkowników.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu WMS.

 • Poprawa organizacji pracy
 • Zwiększenie wydajności
 • Obniżenie kosztów wynikających z opłat karnych za niezgodność dostaw z zamówieniami
 • Optymalizacja wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej poprzez zastosowanie autorskich algorytmów przyznawania miejsc składowania bazujących na zaawansowanych obliczeniach statystycznych (analiza ABC, wyznaczanie wskaźników efektywności magazynowania)
 • Poprawa jakości obsługi klienta poprzez wyeliminowanie błędów w kompletacji oraz zredukowanie czasu realizacji dostaw
 • Możliwość współpracy z nowoczesnym urządzeniami takimi, jak: bezprzewodowe terminale danych, drukarki kodów kreskowych, terminale głosowe, systemy wspomagające kompletację (np. Pick-By-Light) automatykę transportową, automatykę regałową
 • Możliwość całkowitego przystosowania do  indywidualnych procesów logistycznych klienta.
 • Integracja z systemami ERP
 • Możliwość wynagradzania pracowników  na podstawie  szczegółowych raportów dotyczących ilości i jakości kompletacji zleceń.

Współpraca z systemami ERP.

System WMS przystosowany jest do pracy z systemami zarządzającymi przedsiębiorstwem, a podział kompetencji pomiędzy te systemy dokonywany jest na podstawie analizy indywidualnych wymagań klienta.

Bezpieczeństwo.

System WMS zapewnia wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych dzięki rozbudowanemu mechanizmowi zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami dostępu do poszczególnych funkcji systemu.

Funkcjonalność systemu WMS.

Przyjęcia towaru.

Obsługa różnych jednostek ładunkowych (palety, kartony, boxy, inne wykorzystywane przez klienta). Przyjęcie według awizo. Wykorzystanie kodów dostawcy oraz możliwość wydruku oznakowań własnych.

Transport towaru.

Moduł transportowy w systemie WMS odpowiedzialny jest za realizację transportów jednostek pomiędzy dwoma miejscami w magazynie z wykorzystaniem terminali PDA lub kartki papieru. Realizacja zlecenia transportowego w systemie polega na odpowiednim skanowaniu punktów brzegowych transportu (skanowanie odpowiednich kodów kreskowych miejsc fizycznych) skanerem laserowym umieszczonym w terminalu lub skanerem ręcznym (w przypadku kartki papieru) i równocześnie fizycznym przetransportowaniu jednostki. Podczas wykonywania niektórych transportów wymagane jest także skanowanie kodu kreskowego transportowanej jednostki co stanowi dodatkową kontrolę poprawności wykonywania tego procesu.

Składowanie towaru.

Wszystkim miejscom wyznaczonym w magazynie przyporządkowane zostają koordynaty pozwalające na szybką lokalizację w ramach powierzchni magazynowej. Dodatkowo każde miejsce oznakowane jest etykietą zawierającą kod kreskowy jednoznacznie identyfikujący miejsce magazynowe w systemie. W wersji Professional możliwe jest przygotowanie specjalnego algorytmu, który umożliwi jeszcze lepsze zarządzenie miejscem w magazynie.

Wydanie towaru.

W wersji Base system WMS obsługuje wydanie pełnych jednostek ładunkowych. Każde wydanie z magazynu poprzedzone jest odebraniem z systemu nadrzędnego awiza opisującego jakie jednostki mają zostać wydane z magazynu. Obsługa według strategii FIFO, LIFO, FEFO. W wersji Professional system został rozszerzony o możliwość przygotowania zlecenia kompletacyjnego na konkretne ilości artykułów (nie tylko pełne nośniki).

Inwentaryzacja.

System WMS wspiera następujące rodzaje inwentaryzacji:

 • Inwentaryzacja wstępna pozwalająca na wprowadzenie jednostek znajdujących się w magazynie na stan systemu WMS. Operator przeprowadzający ten rodzaj inwentaryzacji wprowadza odpowiednie informacje o jednostce oraz miejscu jej składowania do systemu przy wykorzystaniu terminala PDA. Opcjonalnie po zakończeniu procesu inwentaryzacji wstępnej system umożliwia wygenerowanie protokołu z jej przeprowadzenia. W procesie możliwe jest także wygenerowanie etykiet, które powinny znaleźć się na nośnikach magazynowych
 • Inwentaryzacja okresowa – spis z natury pozwalający na wykrycie różnic pomiędzy zarządzającym systemem informatycznym ( WMS), a rzeczywistym stanem magazynowym. Inwentaryzacja okresowa może być inicjowana przez system nadrzędny, lub przez uprawnionego operatora systemu WMS

  W wersji Professional proces inwentaryzacji w systemie WMS rozszerzony został o funkcję inwentaryzacji bieżącej, która pozwala uprawnionemu użytkownikowi na korektę stanu dowolnej jednostki.

Dodatki i akcesoria