Menu Zamknij

Kasy On-line

Kasy ONLINE są już dostępne w naszej ofercie.


Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: 

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do: 
 
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; 
 
2) do dnia 30 czerwca 2020 r.  do: 
 
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; 
 
3) do dnia 31 grudnia 2020 r.   do świadczenia usług: 
 
a) fryzjerskich, 
b) kosmetycznych i kosmetologicznych, 
c) budowlanych, 
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 
e) prawniczych, 
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.  
 

Planowany termin zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową to 30 czerwca 2019 roku.